ولایت عهدی امام رضا(ع)
54 بازدید
ناشر: آستان قدس
نقش: نویسنده
شابک: 9001971964
سال نشر: 1384
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این نوشتار نگاهی اجمالی بر زندگانی امام رضا(ع) دارد که نویسنده در ان کوشیده با استناد به مدارک تاریخی همچون: تاریخ کامل بدایه و نهایه تاریخ اسلام مروج الذهب عیون الاخبار و ... ماجرای ولایت عهدی ان حضرت و اهداف مامون از دادن این پیشنهاد و نیز واکنش امام رضا(ع) را نسبت به ان بررسی نماید.